Fixion ontwikkelt software voor gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars.

Sinds 1991 levert Fixion Software Solutions B.V. software oplossingen aan gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars. Fixion ontwikkelt applicaties en mobiele toepassingen gericht op de inzameling van huishoudelijk afval en het beheer van de openbare ruimte. Veel gemeenten en organisaties maken gebruik van de applicatie Prevent en sinds kort is de opvolger hiervan, WasteXL, beschikbaar.

Wat is WasteXL?

wasteXL software by FixionEen software applicatie waarmee de inzameling van huishoudelijk afval en het beheer van de openbare ruimte ondersteund wordt, dat is WasteXL. De basis bestaat uit een adressenbestand dat automatisch bijgewerkt wordt, bestaande uit alle BAG adressen in het verzorgingsgebied. Specifieke modules voorzien in de behoefte van de klant, zoals: meldingen openbare ruimte, milieupassen, ondergrondse containers, milieustraat, inzamelmiddelen, afvalstromen, planning en grof-afval. Door de modulaire opzet krijgt u precies wat nodig is, zonder beperkingen want uitbreiden is altijd mogelijk. Er zijn koppelingen met o.a. ondergrondse containers, afvalkalenders, burger interfaces en mobiele computers. Het systeem kan grote hoeveelheden data aan, blijft daarbij snel en stabiel. Dus ook bij 250.000 aansluitingen is WasteXL prima inzetbaar.

Waarom WasteXL?

Tijden veranderen! Daarom heeft Fixion geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe software applicatie, gebouwd in de meest moderne Internet technologie en specifiek gericht op haar doelgroep: gemeenten, reinigingsdiensten en afvalinzamelaars. Voor uw organisatie is WasteXL de applicatie waar u op kunt bouwen, voor nu en in de toekomst.